Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn (AGREX SAIGON) được chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004897 ngày 16/6/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2006. 

Tiền thân của công ty là Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Agrex Saigon - một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ ngày 22 tháng 9 năm 1976, ban đầu trực thuộc Sở Ngoại Thương thành phố, và lần lượt trực thuộc Imexco, Sở Kinh tế đối ngoại (năm 1990), Sở Thương mại (năm 1995) và gần đây nhất (năm 1996) Công ty là Doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty thương mại Sài Gòn. 

Hoạt động của công ty hiện nay chủ yếu tập trung vào sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến đông lạnh - một ngành hàng có nhiều lợi thế cạnh tranh, luôn luôn có nhu cầu đa dạng, xây dựng được khá tốt thương hiệu đối với các thị trường nhập khẩu. Ngành hàng này giữ được tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây đạt 16%/năm. Khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, AGREX SAIGON đã kế thừa các kinh nghiệm trong lĩnh vực này về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, thị trường xuất khẩu, các cơ sở vật chất hạ tầng sẵn có, đội ngũ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm, lực lượng lao động có tay nghề, uy tín về thương hiệu, chất lượng sản phẩm đối với khách hàng, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.